Όροι & Προϋποθέσεις

πνευματική ιδιοκτησία

Όλες οι προβολές που εμφανίζονται σε αυτήν την διαδικτυακή τοποθεσία , συμπεριλαμβανομένων γραφικών, κειμένων , σχεδίων της ιστοσελίδας , τα λογότυπα , οι εικόνες και τα εικονίδια , καθώς και την επιλογή , τη συναρμολόγηση και ρύθμιση αυτών , αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της σχολής χορού "Βέρα Λεβογίαννη"  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά . Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν, θεωρείται ότι διατηρούνται. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των υλικών σε αυτήν την διαδικτυακή τοποθεσία , συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων , τροποποίηση , διανομή , αναμετάδοση ή δημοσίευση οποιουδήποτε κατοχυρωμένου υλικού απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση του καταδυτικού κέντρου "Naxos Diving Center".

Πληροφορίες για αυτή την ιστοσελίδα

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι , κατά καιρούς , πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι ανακριβείς όπως : οι τιμές μπορεί να έχουν αλλάξει ,  ή να μην είναι πλέον σε προσφορά  , τα στοιχεία των πακέτων  να αλλάζουν. Η σχολή χορού "Βέρα Λεβογιάννη"  θα προσπαθήσει  να κρατήσει την ιστοσελίδα του ενημερωμένη και να συμμορφώνεται με τις πληροφορίες του στην ιστοσελίδα , αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.

Απαλλαγή Ευθύνης  Και Ανάληψη Κινδύνου

Η σχολή χορού "Βέρα Λεβογιάννη" δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο  και δεν θα είναι υπεύθυνο για σωματικές βλάβες , υλικές ζημιές , ή ότι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων , ως αποτέλεσμα των εγγενών κινδύνων που συνδέονται με χορό ή γυμναστική ή ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων των άλλων τρίτων μερών .